טופס תמיכה

אני הח"מ תומך בהתמודדות

דבורה גונן

לתפקיד ח"כ ברשימת מועמדי מפלגת הציונות הדתית לכנסת ה- 25*:

חתימת ממלא הטופס:

* רשומה כמפלגת האיחוד הלאומי – תקומה ברשם המפלגות.