טופס תמיכה

אני הח"מ תומך במר/ גברת שם המועמד בהתמודדות לתפקיד ח"כ במפלגת הציונות הדתית*

רשומה כמפלגת האיחוד הלאומי - תקומה ברשם המפלגות, במסגרת רשימת מועמדי המפלגה לכנסת ה- 25.